Pietsjanke – dag 5

In de middag kwam iemand van het dorp die me uitgebreid heeft verteld over de geschiedenis van dit gebied: de oudste vaste bewoning van West Europa, zei hij (500 voor het jaar 0 ). Over de gevechten van de Spanjaarden en wanneer het weer in handen was van de stad Groningen; de watersnoodramp van 1717; over allerlei opgravingen in de buurt. Hij heeft een bibliotheek van 5000 boeken. Zijn riddercollectie had hij afgestaan aan een jongen in de buurt.
Tussendoor kon ik nog net die tweede ridder tekenen op het psalmenbord (met krijt). Dat was alles. Verder verteld en gepraat en geluisterd.
Fijne reacties op de cirkel. Iemand wilde er wel de hele dag naar zitten kijken. Zo sereen hier. Je werk is 1 geheel met de kerk.
De dienst van Jolanda Tuma, die ze afgelopen zondag had uitgesproken, en waarbij ze gereageerd had op mijn werk, had ik gekopieerd. Er was veel belangstelling voor. En ik kon het mooi gebruiken in mijn uitleg en verhalen. Met name de uitspraak van Jezus: ken u zelve.
Half negen ging de laatste weg.

Geplaatst in Actueel, Pietsjanke.