Kunstenaars

Pauline Kick

Baflo – Op mijn wandelingen langs het Wad zoek ik in stilte en leegte, terwijl woorden en namen door mijn hoofd stromen. Op het ritme van de tijd op zoek naar verbinding met Wad, water en steeds veranderend landschap in het ritme van tij en tijd. Doodtij, tussentijd, landschap waarin zijn in voorbijgaan verdwijnt. Waar leegte gevuld wordt, “tussen twee stilten” woorden en namen ongrijpbaar zijn en vervagen.

Leen Kaldenberg

Den Andel – Zo vrij mogelijk van plan of concept, onderweg naar het stille en tijdelijk verblijven in de luwte van de kerk in Den Andel, koester ik het om meer achter te laten dan mee te nemen.

Mijn voornemen is om de komende periode te werken vanuit reflectie op de constante stroom veranderingen, het beleven en -mee-bewegen.

Matty de Vries

Westernieland – Matty de Vries werkt vanuit stilte. Daarin ontstaat ruimte. In die ruimte doemt een voorstelling op.

Naast schilder is Matty de Vries illustrator en vormgever, schrijver en kleinkunstenaar. De laatste jaren werkte ze aan het boek Kunst de brug naar mijn leven dat in oktober 2021 verscheen en gepresenteerd werd in het kerkje van Klein Wetsinge.

Anjet van Linge

Eenrum – In kloosters bidden monniken en monialen het getijdengebed. Soms nog acht keer per dag, soms minder. Het ritme van bidden en werken en lezen heiligt de tijd. En het is ook een verhaal van verlangen, naar verbinding met dat grotere, met iets onvoorwaardelijks, met Liefde. Kan ik deze dagen ook steeds opnieuw hetzelfde, herhalen en heiligen, verlangen en zoeken? In een vorm? En in een ritme door de dag?

Rosemin Hendriks

Saaxumhuizen – Een gevonden top 10-lijst van bijbelse dieren gemengd met specifieke indrukken van deze plek zijn mijn beginpunt van Monnikenwerk. Zoals de windvaanfoto met vogel, gemaakt bij het kerkje. Al blijkt er geen kraaiachtige op die lijst te staan. Onlangs voedde ik een paplam, vlak bij Saaxumhuizen. Die staat wel op die lijst, op nr 7. Het maakt mij benieuwd welke associaties en mogelijkheden zich al tekenend nog zullen aandienen.

Claudia van de Leur

Loppersum – “Monnikenwerk”, een reactie die ik vaak krijg wanneer ik uitleg hoe ik mijn houtsnede-prenten maak. Het snijden van een houtplaat is een langzaam en geconcentreerd proces. Daarom is het een rustgevende, bijna meditatieve bezigheid. Die verstilling zit vaak ook in mijn gekozen onderwerpen. In de kerk van Loppersum laat ik me graag inspireren door de rust, de stilte en het licht, op weg naar een houtsnede in 6 delen.

Pietsjanke Fokkema

Wirdum – Aandacht en stilte zijn al onderdeel van mijn werk.
Ik maak vooral werken met papier, 2D en 3D, die soms heel fragiel kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dit fragiele zich gaat verhouden tot de kolossale ruimte van de kerk. Met cirkels, spiralen, bolletjes en met de kleur blauw wil ik een kosmische installatie in de kerk creëren.

(Blauw22#1, Kleurpotlood op papier, papier, gekleurd draad, spelden, 60 x 33 cm, 2022)

Maya Vermeulen

Eenum – Mijn project gaat over geschreven taal. Taaltekens staan centraal. In het ene project bewaar ik ze, omdat het erg waardevolle tekens zijn: je kan er mee dichten, wetenschap opschrijven, verhalen vertellen. We mogen ze nooit kwijtraken, ook al schrijven we tegenwoordig zelf nog maar weinig. In het tweede project verken ik de geschiedenis van die taaltekens. Waar komt ons alfabet eigenlijk vandaan? Kom gerust kijken, dan ziet u het vanzelf.

Rik Andreae

Leermens – Ik bedacht eens dat poëzie bij uitstek geschikt is, om vage gedachten te formuleren.

Als… dan is het goed opletten om ze waar te nemen. Dat gaat vast het best in de stilte. Stilte die ik door dit project, op deze plek cadeau krijg en waarin het vage zich mogelijk kristalliseert.

Naast schrijven teken ik. Tussen beide uitingen zie ik overeenkomsten. Een gevoel wellicht, of zijn die er daadwerkelijk?
(foto Alfred Oosterman)

Moniek Westerman

’t Zandt – ‘Uit hout gesneden’ – Mijn verzameling houten mensbeelden komt overal vandaan. Samen eerbiedigen ze de stilte in de kerk. Uit hen creëer ik tijdens Monnikenwerk evenbeelden; nieuwe mensen. Waarschijnlijk herkennen we elkaar! Werklui, verschoppelingen, krachtpatsers, grappenmakers, heiligen en schoonheden. De nieuwe naasten bestaan niet en toch wel. Heel actueel om te blijven vragen; wie is de ander?

Marc de Groot

Dokkum – “Let op de vijgenboom en op ál de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.” (Lucas 21:29-30)

In 723 hakte Bonifatius in Fritzlar de Donar-eik om, een kersteningsactie. Van de nazaten van die eik in Duitsland verzamelde ik knoppen. Buiten, in de binnenruimte van de bijzondere Bonifatiuskapel ga ik daarmee aan het werk.

Een onderzoek naar feilbaarheid.

Esther IJssels

Aalsum – Nieuwsgierig naar de geschiedenis, de stilte, het licht en de ruimte.

Wat gaat me dit brengen?

Een reis naar beeld wat zich begeeft op de grens van figuratief naar abstract.

Met op papier…

Trude van Assem

Wetsens – Door de eeuwen heen zoekt de mens naar betekenis en houvast in het leven.
Die zoektochten zijn zichtbaar in de geschriften en de gebouwen. Hoorbaar in muziek en gezangen.
Afdrukken worden nagelaten, ik ga in de kerk van Wetsens de stilte en de ruimte gebruiken om op zoek te gaan naar alle mogelijke afdrukken.

Lotte Middendorp

Jouswier – Zonder vooropgezet plan laat ik mijn verblijf in het kerkje en de associaties en ideeën die daaruit voortvloeien bepalend zijn. In veel van mijn eerdere (video-)werk onderzocht ik de mogelijkheid hoe ikzelf kan samenvallen met plekken in het landschap van “It lege midden”, de plek waar ik opgroeide. Het zou daarom ook zomaar kunnen dat ook nu het omliggende landschap een rol gaat spelen.

lotte middendorp

Lisette Durenkamp

Oostrum – De sobere stille kerk is een mooie plek om te werken. Niets dringt zich op.
Ik werk graag met zelfgemaakt wit papier. Het is kwetsbaar en leeg.
De oorlog in Oekraïne houdt me bezig. Een beeld kwam boven van puin en vredevogels. Het roept ongemakkelijke vragen op. Vanuit de stilte zal het werk gaandeweg vorm krijgen. Een reflectie op oorlog en vrede.