Kunstenaars

Ra van der Hoek

Loppersum – Wat indrukwekkend is trekt graag de aandacht. Open staan voor wat kwetsbaar is, ligt niet altijd voor de hand. Reizende en dichtende monniken uit het oude Japan deinsden er niet voor terug. In de geest van deze wandelende excentriekelingen begin ik mijn pelgrimsreis.

Wilma Drooger

Saaxumhuizen – Laat mij maar nesten bouwen, van draad en een pluk haar, van bloempluis en een grasspriet, van een kleine tak en een donsveer om te overleven, verstoting en verlating tegen te gaan. Tegen beter weten in. Laat mij maar nesten bouwen.

pietsjanke fokkema

Den Andel – Een paar weken in de kolossale ruimte van een kerk werken, bevalt me erg goed. Vorig jaar heb ik een sterrenhemel van gekleurde bolletjes gemaakt. Nu wil ik dieper ingaan op wat de kerk me biedt. Ik wil met wit papier en lakens wegdekken wat me niet bevalt en met gekleurde werken benadrukken wat me wel bevalt. Wit en leeg maken; tegelijkertijd kleur toevoegen.  En een sterrenhemel maken met witte bolletjes.

Pauline Kick

Westernieland – Op de grens tussen water en land, waar de hemel samensmelt met het water en waar de zee tweemaal per dag stilstaat…

Tussenland, waar met het stille tij(d) overleven van ieder levend wezen en organisme wordt bepaald.

Dit moment van het er zijn en verdwijnen wil ik vangen in bevroren momenten, daar waar tij(d) stilstaat.

Louwe Noordhoff

Eenrum – Als beeldhouwer is voor mij de handeling steeds belangrijker geworden en heeft het beeld zelf heeft een steeds minder vaste vorm gekregen. In mijn atelier bereid ik de handelingen voor en maak speciale gereedschappen.
Het werk zelf is een reeks haast meditatieve handelingen met materie, met als Resultaat een lichaam gebouwd uit deeltjes een spiegel voor onze eigen materiële lichamelijkheid.

Leen Kaldenberg

Oosterwijtwerd – Een groenling is een vogel vrij vliegend door natuur- cultuur- en industrieel landschap. Een groenling echter is ook een ongebakken steen. De afgebeelde groenling is afkomstig van steenfabriek Rusthoven en lokaal gewonnen.

Vrij als een vogel en bewust van deze kwetsbare landschappelijke balans samen met deze ene ongebakken steen begin ik aan monnikenwerk als gast in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.

Marijke Meems

Wirdum – Jouw stilte, mijn stilte. Als theatermaker/performer ben ik altijd bezig met het entertainen van mijn publiek. Bij Monnikenwerk ga ik op zoek naar mijn stilte. Elke dag een podcast over verschillende soorten stilte.

Publiek wordt in de avond in stilte uitgenodigd samen de stilte te ervaren. Dichtbij elkaar of verder van elkaar vandaan. Geen entertainment. Mijn stilte en jouw stilte. Samen de stilte zijn werk laten doen.

Rolina Nell

Eenum – Los gezogen worden uit mijn eigen context, letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen, nieuwe gedachten ontwikkelen om een verbinding te maken met deze plek en van daaruit aan het werk te gaan. Ik laat me hierbij inspireren door de christelijke iconografie waarbij heiligen worden geïdentificeerd aan de hand van hun attributen. Enkele bezoekers wordt gevraagd om met een attribuut te poseren. Met traditionele materialen als ei-tempera of houtskool werk ik deze uit in een zinnebeeld.

Wout van Mullem

Leermens – Door stilte te omarmen, kan ik me openstellen voor rust en ruimte die de werkplek mij biedt.

Wanneer ik met mijn camera op zoek ga naar elementen in de kerk zie ik details die ik anders over het hoofd zou zien. Deze details zijn een aanzet, een oorsprong, voor verdere verkenningen en uitwerkingen.

Monnikenwerk betekent voor mij een herinnering aan ons allen om te vertragen en de schoonheid van stilte te ervaren.

Lisette Durenkamp

Dokkum – De Bonifatiuskapel spreekt mij aan. Ze is gebouwd rond een open ruimte. Binnen- en buitenwereld worden één. De monnik Titus Brandsma was medestichter van de kapel. Zijn mystieke poëzie, geschreven in gevangenschap, doet iets met mij. Deze zomer laat ik mij inspireren door zijn levensweg. Ik ga werken met zelfgemaakt papier, een wordingsproces van vernietiging en ontstaan.

Trix de Waal

Aalsum – De Sint Catharinakerk werd in de 12de eeuw in gebruik genomen. Al die generaties die sinds toen hun levens deelden, lief en leed. Bomen geplant, gerooid, geplant, hoeveel zullen dat zijn geweest?
Zonder vooraf gemaakte plannen wil ik luisteren naar wat de kerk me vertelt, de stenen, het kerkhof, de laan.
Mijn indrukken wil ik weergeven, in inkt, houtskool, aardpigmenten of andere vondsten rond de kerk.

Josefien Alkema

Wetsens – Voor Monnikenwerk dit jaar wil ik de symboliek van een tuin gebruiken; een zichtbare verbinding tussen hemel en aarde, symbool van de ziel, de binnenkant van de mens. Blijf even in deze tuin, dit toevluchtsoord. Hier is een plek van aandacht. Zie wie je bent en laat dat groeien. Luister naar de stilte. Wat je hoort is meer dan woorden. De stilte is een lofzang.

Dien L. de Boer

Jouswier – Ik neem de notities die ik altijd maak mee naar Jouswier. Daar ga ik zinnen en woorden ordenen, dat is mijn monnikenwerk. Ik luister daarbij naar wat zich aandient, zo kunnen nieuwe gedichten ontstaan. Het verblijf in de kerk en haar omgeving laat ik er een rol bij spelen. Mijn poëzie heeft uiteenlopende onderwerpen; van stadsdrukte tot weilanden met vogels; van relaties tot en met de wind in het Friese ‘waailand’. 

Esther IJssels

Oostrum – Ik maak tekeningen, het liefst op zelfgemaakt papier van oude documenten, waarbij elke lijn een geconcentreerde beweging is die voortkomt uit gedachten en emoties.

Zal de stilte en de ruimte in de kerk van Oostrum mij inspireren om een stap in mijn ontwikkeling te maken? Ik laat me verrassen.