Privacyverklaring

Op de site van Monnikenwerk.nu kunnen geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Ook worden er geen social media plugins gebruikt.