Ra van der Hoek

Baflo – Wat indrukwekkend is trekt graag de aandacht. Open staan voor het kwetsbare ligt niet altijd voor de hand. Op mijn reis naar binnen werk ik in de geest van de Japanse dichter Bashō (1644- 1694). Hij deinsde niet terug voor de innerlijke worstelingen waarmee hij tijdens zijn reizen werd geconfronteerd.

Tijdens mijn pelgrimstocht in de kerk van Baflo noteer en teken ik alles wat wel en niet het vermelden waard is.

Berichten van Ra