Wat is Monnikenwerk?

Wat is Monnikenwerk?

In de sobere ruimte van een middeleeuwse kerk werken vijf kunstenaars zes woensdagen aan hun monnikenwerk - kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij.  Aan het einde van de werkdag zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren.
 
In deze eerste editie hopen de deelnemers samen met bezoekers te ontdekken waartoe de verstilde sacrale ruimte van een kerk uitnodigt.
 
Monnikenwerk is een initiatief van Marc de Groot en Anjet van Linge - in samenwerking met Kerk in het Dorp en de Kerkcommissie van Saaxumhuizen.
 

Zes woensdagen

Monnikenwerk vindt plaats op de woensdagen 18 & 25 juli en 1, 8, 15 & 22 augustus, in de kerken van Westernieland, Den Andel, Saaxumhuizen en Eenrum. De kerken zijn open voor bezoek van 17.00 tot 20.00 uur. De fietsroute langs alle vier de kerken is ongeveer 15 km lang.

Vijf Kunstenaars

Mariska Boekhorst

Oude kerken zoals het kerkje in Den Andel roepen bij mij een gevoel van ontzag op en vergroten mijn bewustzijn. Ik kijk er naar uit om te onderzoeken wat voor invloed dit gevoel op mijn werk en vooral mijn werkwijze heeft.

Mariska werkt op woensdag 8, 15 en 22 augustus in de kerk van Den Andel.

Ina Fekken

Ik doe mee aan monnikenwerk om opnieuw een tijdelijk beeld terug te brengen in de kerk en zo actualiteit en eeuwenoude historie te verenigen/te contrasteren.

Ina Fekken werkt op woensdag 18 en 25 juli en op 1 augustus in de kerk van Den Andel.

Marc de Groot

Het lijkt me heerlijk om, afgezonderd van de dagelijkse realiteit, in de eeuwen oude rust en stilte van een kerk bezig te kunnen zijn met mijn werk. Ik hoop op verbondenheid met een groter geheel; inzicht, helderheid en vertrouwen.

Marc de Groot werkt zes woensdagen in de kerk van Saaxumhuizen.

Anjet van Linge

Kan ik de geschiedenis van deze plek voelen, de voetstappen en de verhalen van al die mensen die hier ooit gebeden, gerouwd en gevierd hebben? Hoe zal de ruimte die dat allemaal vasthield mijn werk dragen? Daarnaar ben ik nieuwsgierig.

Anjet van Linge werkt zes woensdagen in de kerk van Eenrum.

Flos Pol

Om de stilte en emoties te kunnen ervaren en aangaan in een eeuwenoud kerkje met zijn geschiedenis.
Het heeft invloed op mij, maar heeft het ook invloed op mijn werk die dagen als ik daar werk.

Flos Pol werkt zes woensdagen in de kerk van Westernieland.

Vier kerken

Den Andel

We zien in Den Andel de overgang van het romaans naar het laatromaans. Deze overgang vond plaats in het begin van de 13e eeuw. Sinds die tijd is het nodige aan de kerk veranderd. Bij de rechthoekige kerk hoort een gedrongen, ongelede toren met afgeknot tentdak uit dezelfde periode. Daarop staat een kleine dakruiter, nieuw geplaatst in 1989, met een luidklok uit 1653 van de hand van Jurriën Balthasar uit Leeuwarden.

Saaxumhuizen

Hoewel de kerk van oorsprong 13e eeuws is, hebben de 19e eeuwse veranderingen hun stempel op het interieur en exterieur gedrukt. De prachtige herenbanken zijn te danken aan collator jonker Goosen Geurt Alberda.

Eenrum

De kerk is grotendeels van baksteen gebouwd in de 13e eeuw en staat bekend als Laurentiuskerk. Van de oorspronkelijke ingangen rest alleen de zuidelijke. Binnen contrasteren wit gestucte meloen-gewelven met het donkerbruine meubilair. Het interieur heeft de Beeldenstorm overleefd. De 17e eeuw bracht ingrijpende verbouwingen: de grote toren uit 1652, grotere ramen die in de 20e eeuw weer vervangen zijn door laatromaanse ramen.

Westernieland

De kerk heeft een blauwe balkenzoldering; de balken dateren uit verschillende perioden. Tegen de koorsluiting staat een 17e eeuwse kansel met het wapen van collator Schotto Tamminga van Bellingeweer. Naast de preekstoel een eveneens 17e eeuwse herenbank en een aantal zerken uit de 17e en 18e eeuw. Het dorp is na de kerstvloed van 1717 meer oostwaarts herbouwd zodat de kerk nu helemaal aan de westkant staat.