Dien L. de Boer

Jouswier – Ik neem de notities die ik altijd maak mee naar Jouswier. Daar ga ik zinnen en woorden ordenen, dat is mijn monnikenwerk. Ik luister daarbij naar wat zich aandient, zo kunnen nieuwe gedichten ontstaan. Het verblijf in de kerk en haar omgeving laat ik er een rol bij spelen. Mijn poëzie heeft uiteenlopende onderwerpen; van stadsdrukte tot weilanden met vogels; van relaties tot en met de wind in het Friese ‘waailand’. 

Berichten van Dien