Josefien Alkema

Den Andel

Het aardse en het hemelse komen bij elkaar op deze plek. Het is hier stil. Is het een bezielde stilte? Kun je dat zichtbaar maken, het spirituele belichamen?

Ik ga op zoek naar vormen om dit in beeld te brengen. Met tekeningen en sculpturen van papier het immateriële tastbaar maken. En als dat te hoog gegrepen is, iets maken is heel aards.

Berichten van Josefien