Leen – begin

De contouren van de kerken rondom oosterwijtwerd gevangen. De klei gewonnen.

Het voelt als terug naar het droogleggen door de opbouw van wierden en land.