Maya Vermeulen

Eenum – Mijn project gaat over geschreven taal. Taaltekens staan centraal. In het ene project bewaar ik ze, omdat het erg waardevolle tekens zijn: je kan er mee dichten, wetenschap opschrijven, verhalen vertellen. We mogen ze nooit kwijtraken, ook al schrijven we tegenwoordig zelf nog maar weinig. In het tweede project verken ik de geschiedenis van die taaltekens. Waar komt ons alfabet eigenlijk vandaan? Kom gerust kijken, dan ziet u het vanzelf.

Berichten van Maya

Maya – taal

In de kerk van Eenum voltrekt zich een taalproject.
Vroeger brachten monniken taal de kerk in. Ze copieerden er o.a teksten van en voor het geloof.
Ik doe het iets anders. Ik breng een ode aan de taal zelf door het te documenteren in schrift, geluid en beeld. Op die wijze kun je taal altijd later weer terugvinden.
Raken we taal kwijt dan? Ja in mijn ogen wel. Door minder te lezen, door onvermogen tot communiceren, gebrek aan kennis of door uit gemakzucht iets zo maar te geloven.

Een impressie van de voortgang hierbij.