Dag Eén – Marjo Brandse

een warme omhelzing
vanuit een koele, harde steen
een zachte, ronde o
die opvangt en omarmt

zonlicht door een venster
breekt water in kleuren,
weerkaatst,
slaat neer

tere draden
spannen samen
spinnen in,
een net sluit zich

een veelheid,
die verschillen toont,
het wit doet verdwijnen
en het licht verduistert

wolken onderweg,
ruimte alom,
bakens in de verte
en door de eeuwen heen

een enkel gebaar,
opnieuw en steeds weer
laat sporen achter

Geplaatst in Actueel.