Natascha – memory lane

bron van geschiedenis

zowel water als klei

terug in de tijd gaan

afkomst opnieuw gedefinieerd

als een lapjesdeken

torens

begrenzing / afbakening

richtinggevend

een week van stilte

Natascha – de overstroming

woorden schieten te kort

herdenking van het verleden met gevaar vanuit de zee

realiteit gevaar vanuit het binnenland

water, drager van geschiedenis

water, drager van herinnering

onderwerp actueel

Natascha – de zee

overpeinzing

stilte, rust, kalmte, gewaarwording

angst, onrust, stress, onzekerheid

vergezicht / overzicht

verkramping / verkleining

uitersten in een en hetzelfde

bezonken en opgeslagen in materie

gevormd ter herdenking

Natascha – klei

eerder, opgegraven uit de achterliggende kwelder

veel eerder, gebruikt in de bouw

eerst nog onbekende toepassing

nu gevormd en gebakken tot ontvangende vormen

het vervolg wordt een uitdaging

de rest wacht