Natascha – silhouetten

Silhouetten, indrukken en een potloodpunt

ingepakt / opgeslagen
mindmap / overzicht
dat wat overblijft
door schijnen / lichtinval
buitenkant binnen / binnenkant buiten

gecentreerd
focuspunt
schoonheid

snelle zonbeweging
snelle actie
snel verdwijnen

het gaat om de mensen
respect / leren van
door evalueren / evolutioneren
het gunnen van

inspiratie / inspiratie geven
het is goed zo
overhandigen / uit handen geven
overgeven aan

Natascha – mysterie

Iets kleins kan uitgroeien tot een heel universum

Beginnen met niets
Eindigen met iets

Aarden
Indalen

Intern onderzoek
Extern onderzoek

Verbindingen leggen
Verbindingen verleggen
Verbindingen loslaten

Transformatie worden
Transformatie blijven

Verleden, heden, toekomst

Een mysterie

Natascha – vlas

Ondertussen

gezaaid, verwisseld, geplant
verzorger worden van het verwisselde

verzorgen, wateren, maaien
idem voor dat wat verwisseld is

een patroon over verbinden, geborgen, verzorgen

vlas groeiende en nu bloeiende
dat wat uit de kast kwam wit
de anderen zijn blauw

Natascha – memory lane

bron van geschiedenis

zowel water als klei

terug in de tijd gaan

afkomst opnieuw gedefinieerd

als een lapjesdeken

torens

begrenzing / afbakening

richtinggevend

een week van stilte

Natascha – de overstroming

woorden schieten te kort

herdenking van het verleden met gevaar vanuit de zee

realiteit gevaar vanuit het binnenland

water, drager van geschiedenis

water, drager van herinnering

onderwerp actueel

Natascha – de zee

overpeinzing

stilte, rust, kalmte, gewaarwording

angst, onrust, stress, onzekerheid

vergezicht / overzicht

verkramping / verkleining

uitersten in een en hetzelfde

bezonken en opgeslagen in materie

gevormd ter herdenking

Natascha – klei

eerder, opgegraven uit de achterliggende kwelder

veel eerder, gebruikt in de bouw

eerst nog onbekende toepassing

nu gevormd en gebakken tot ontvangende vormen

het vervolg wordt een uitdaging

de rest wacht