licht – Hanneke

Het natuurlijke licht van de hoge ramen verstilt overdag de grote ruimte van het koor. Na vijven zorgt het lamplicht onder de gewelven voor een warm welkom. Geboorte.

6 thema’s – Hanneke

De schilderingen over het leven van Maria in de Mariakapel en het leven van Christus in het koor staan voor mij symbool voor het leven. Ze vormen daarmee de inspiratie voor 6 thema’s waarmee ik in de kerk van Loppersum aan het werk ga. Wat mij hierin raakt, is samen te vatten in wat monnik Caesarius van Heisterbach (1180 –1240) in één van zijn werken Christus tegen Maria laat zeggen: “Moeder, zoals ik door jou deelgenoot ben geworden in de menselijke natuur, zo ben je door mij deelgenoot geworden in de goddelijke natuur”.